Thắng giải cuộc thi Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa #EPPIChallenge 2020.

Chúc mừng bốn đội:
📍 Galaxy Biotech Túi Biết Thở – Biopackaging
📍 Greenjoy straw – Ống hút cỏ thiên nhiên
📍 Refill Đây
📍 CIRAC
đã thắng giải cuộc thi Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa #EPPIChallenge 2020. Mỗi đội sẽ nhận được 💰 USD 18.000 vốn mồi và bắt đầu chương trình đào tạo tăng tốc trong vòng 9 tháng.
Chân thành cảm ơn 14 đội chung kết đã gắn bó với EPPIC trong nửa năm vừa qua. Tất cả chúng ta đều là những người chiến thắng và cùng đóng góp vào nỗ lực xanh hoá đại dương! 🥰
————–
🥳🥳 Congratulations to:
📍 Galaxy Biotech Túi Biết Thở – Biopackaging
📍 Greenjoy straw – Ống hút cỏ thiên nhiên
📍 Refill Day
📍 CIRAC
for winning the Ending Plastic Pollution Innovation Challenge #EPPIC2020. Each winner will receive 💰 USD 18,000 of seed funding and start a 9-month impact acceleration programme.
And huge thanks to all 14 finalists, who has been with us for the last six months. We are all winners and not competing, but collaborate to make our oceans green! 🥰

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *